Social Media Marketing

Social Media Marketing

Διαχείριση & δημιουργία λογαριασμού,
Δημιουργία περιεχομένου,
Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας,
Στρατηγική περιεχομένου,
Έρευνα ανταγωνισμού,
Audience targeting,
Έλεγχος αναλυτικών στοιχείων,
Stories & επίκαιρο περιεχόμενο.

Social media icons glitched

Γιατί είναι σημαντικά τα Social Media;

Για ποιο λόγο είναι σημαντικά τα Social Media;

Τα Social media είναι μία σχετικά νέα μέθοδος διαφήμισης.
Ο λόγος που έχουν μεγάλη βαρύτητα είναι η αμεσότητα που σου παρέχουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί τη στιγμή που θα γίνει μία προωθητική ενέργεια, το κοινό, εκτός του ότι θα το δει σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτό.

Ένα ακόμη προνόμιο είναι πως έχεις την δυνατότητα να ενημερώνεσαι για την απήχηση της προωθητικής σου ενέργειας άμεσα.

glitched photo of a laptop

Social Media Insights

Πώς καταλαβαίνεις την πρόοδο της παρουσίας σου στα Social Media;

Οι πλατφόρμες των social media δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη τα έχει επαγγελματικό λογαριασμό.

Με τον επαγγελματικό λογαριασμό
ξεκλειδώνεται η πρόσβαση σε στατιστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τους τρόπους που οι followers έχουν διάδραση με το προφίλ, τα post και τα stories του. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σε πραγματικό χρόνο και μόνιμα εκεί.

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των
δεδομένων μας βοηθάει να χτίσουμε μια σωστή στρατηγική.

Διαχείριση Social Media

Πώς διαχειρίζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης τα Social Media;

Το τεχνικό κομμάτι της διαχείρισης των social media είναι πολύ απλό, καθώς το μόνο που χρειάζεται, είναι πρόσβαση στην εκάστοτε πλατφόρμα.

Μόλις ο διαχειριστής αποκτήσει πρόσβαση, μπορεί να προγραμματίζει αναρτήσεις και να δημιουργεί διαφημιστικές καμπάνιες.

glitched photo of a person holding a mobile

Η προσέγγιση μας

Η προσέγγιση μας

Στη Socialite παρέχουμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στους συνεργάτες μας report με feedback, που παίρνουμε από τη διάδραση του κοινού και τα στατιστικά που προκύπτουν από αυτήν.

Socialite glitched

Γιατί να μην ασχοληθώ μόνος μου;

Γιατί να μην ασχοληθούμε οι ίδιοι με τα Social Media μας;

Τα social media και η διαχείριση τους, είναι ένα σχετικά νέο κομμάτι του marketing. Παρόλα αυτά, έχει μεγάλη θεωρία και πρακτικές πίσω του και διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συνεπώς, ένας επιχειρηματίας δεν έχει τις γνώσεις και τον χρόνο να εμβαθύνει στον βαθμό που χρειάζεται, ώστε να ασχολείται αποτελεσματικά και με αυτό.
Έτσι οδηγείται είτε σε λάθος ενέργειες, είτε σε υπολειτουργία της παρουσίας του στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα ή μέχρι και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εικόνα της επιχείρησης του.

Μην αφήνεις την προβολή της επιχείρησης σου στην τύχη!

Glitched photo of a man working

Κάνε το επόμενο βήμα

Κάνε το επόμενο βήμα

Με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μπορούμε να εγγυηθούμε την άνοδο της δημοτικότητας της επιχείρησής σου με την πιο αποτελεσματική στρατηγική στην αγορά, είτε μιλάμε για επι πληρωμή διαφήμιση, είτε για οργανική προώθηση.

Social Media Marketing

Διαχείριση & δημιουργία λογαριασμού,
Δημιουργία περιεχομένου,
Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας,
Στρατηγική περιεχομένου,
Έρευνα ανταγωνισμού,
Audience targeting,
Έλεγχος αναλυτικών στοιχείων,
Stories & επίκαιρο περιεχόμενο.

Social media icons glitched

Για ποιο λόγο είναι σημαντικά τα Social Media;

Τα Social media είναι μία σχετικά νέα μέθοδος διαφήμισης.
Ο λόγος που έχουν μεγάλη βαρύτητα είναι η αμεσότητα που σου παρέχουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί τη στιγμή που θα γίνει μία προωθητική ενέργεια, το κοινό, εκτός του ότι θα το δει σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτό.

Ένα ακόμη προνόμιο είναι πως έχεις την δυνατότητα να ενημερώνεσαι για την απήχηση της προωθητικής σου ενέργειας άμεσα.

glitched photo of a laptop

Πώς καταλαβαίνεις την πρόοδο της παρουσίας σου στα Social Media;

Οι πλατφόρμες των social media δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη τα έχει επαγγελματικό λογαριασμό.

Με τον επαγγελματικό λογαριασμό
ξεκλειδώνεται η πρόσβαση σε στατιστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τους τρόπους που οι followers έχουν διάδραση με το προφίλ, τα post και τα stories του. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σε πραγματικό χρόνο και μόνιμα εκεί.

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των
δεδομένων μας βοηθάει να χτίσουμε μια σωστή στρατηγική.

Πώς διαχειρίζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης τα Social Media;

Το τεχνικό κομμάτι της διαχείρισης των social media είναι πολύ απλό, καθώς το μόνο που χρειάζεται, είναι πρόσβαση στην εκάστοτε πλατφόρμα.

Μόλις ο διαχειριστής αποκτήσει πρόσβαση, μπορεί να προγραμματίζει αναρτήσεις και να δημιουργεί διαφημιστικές καμπάνιες.

glitched photo of a person holding a mobile

Η προσέγγιση μας

Στη Socialite παρέχουμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στους συνεργάτες μας report με feedback, που παίρνουμε από τη διάδραση του κοινού και τα στατιστικά που προκύπτουν από αυτήν.

Socialite glitched

Γιατί να μην ασχοληθούμε οι ίδιοι με τα Social Media μας;

Τα social media και η διαχείριση τους, είναι ένα σχετικά νέο κομμάτι του marketing. Παρόλα αυτά, έχει μεγάλη θεωρία και πρακτικές πίσω του και διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συνεπώς, ένας επιχειρηματίας δεν έχει τις γνώσεις και τον χρόνο να εμβαθύνει στον βαθμό που χρειάζεται, ώστε να ασχολείται αποτελεσματικά και με αυτό.
Έτσι οδηγείται είτε σε λάθος ενέργειες, είτε σε υπολειτουργία της παρουσίας του στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα ή μέχρι και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εικόνα της επιχείρησης του.

Μην αφήνεις την προβολή της επιχείρησης σου στην τύχη!

Glitched photo of a man working

Κάνε το επόμενο βήμα

Με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μπορούμε να εγγυηθούμε την άνοδο της δημοτικότητας της επιχείρησής σου με την πιο αποτελεσματική στρατηγική στην αγορά, είτε μιλάμε για επι πληρωμή διαφήμιση, είτε για οργανική προώθηση.

Social Media Marketing

Social Media Marketing

Διαχείριση & δημιουργία λογαριασμού,
Δημιουργία περιεχομένου,
Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας,
Στρατηγική περιεχομένου,
Έρευνα ανταγωνισμού,
Audience targeting,
Έλεγχος αναλυτικών στοιχείων,
Stories & επίκαιρο περιεχόμενο.

Social media icons glitched

Γιατί είναι σημαντικά τα Social Media;

Για ποιο λόγο είναι σημαντικά τα Social Media;

Τα Social media είναι μία σχετικά νέα μέθοδος διαφήμισης.
Ο λόγος που έχουν μεγάλη βαρύτητα είναι η αμεσότητα που σου παρέχουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί τη στιγμή που θα γίνει μία προωθητική ενέργεια, το κοινό, εκτός του ότι θα το δει σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτό.

Ένα ακόμη προνόμιο είναι πως έχεις την δυνατότητα να ενημερώνεσαι για την απήχηση της προωθητικής σου ενέργειας άμεσα.

glitched photo of a laptop

Social Media Insights

Πώς καταλαβαίνεις την πρόοδο της παρουσίας σου στα Social Media;

Οι πλατφόρμες των social media δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη τα έχει επαγγελματικό λογαριασμό.

Με τον επαγγελματικό λογαριασμό
ξεκλειδώνεται η πρόσβαση σε στατιστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τους τρόπους που οι followers έχουν διάδραση με το προφίλ, τα post και τα stories του. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σε πραγματικό χρόνο και μόνιμα εκεί.

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των
δεδομένων μας βοηθάει να χτίσουμε μια σωστή στρατηγική.

Διαχείριση Social Media

Πώς διαχειρίζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης τα Social Media;

Το τεχνικό κομμάτι της διαχείρισης των social media είναι πολύ απλό, καθώς το μόνο που χρειάζεται, είναι πρόσβαση στην εκάστοτε πλατφόρμα.

Μόλις ο διαχειριστής αποκτήσει πρόσβαση, μπορεί να προγραμματίζει αναρτήσεις και να δημιουργεί διαφημιστικές καμπάνιες.

glitched photo of a person holding a mobile

Η προσέγγιση μας

Η προσέγγιση μας

Στη Socialite παρέχουμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στους συνεργάτες μας report με feedback, που παίρνουμε από τη διάδραση του κοινού και τα στατιστικά που προκύπτουν από αυτήν.

Socialite glitched

Γιατί να μην ασχοληθώ μόνος μου;

Γιατί να μην ασχοληθούμε οι ίδιοι με τα Social Media μας;

Τα social media και η διαχείριση τους, είναι ένα σχετικά νέο κομμάτι του marketing. Παρόλα αυτά, έχει μεγάλη θεωρία και πρακτικές πίσω του και διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συνεπώς, ένας επιχειρηματίας δεν έχει τις γνώσεις και τον χρόνο να εμβαθύνει στον βαθμό που χρειάζεται, ώστε να ασχολείται αποτελεσματικά και με αυτό.
Έτσι οδηγείται είτε σε λάθος ενέργειες, είτε σε υπολειτουργία της παρουσίας του στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα ή μέχρι και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εικόνα της επιχείρησης του.

Μην αφήνεις την προβολή της επιχείρησης σου στην τύχη!

Glitched photo of a man working

Κάνε το επόμενο βήμα

Κάνε το επόμενο βήμα

Με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μπορούμε να εγγυηθούμε την άνοδο της δημοτικότητας της επιχείρησής σου με την πιο αποτελεσματική στρατηγική στην αγορά, είτε μιλάμε για επι πληρωμή διαφήμιση, είτε για οργανική προώθηση.